Pêche 2018-06-19T17:25:33+00:00

LA PÊCHE EN MER

MAI

Vendredi 18 : Journée pêche

Résultats

JUIN

Samedi 16 : Journée pêche

Résultats

JUILLET

Samedi 28 : Journée pêche - SNSM

AOÛT

Jeudi 2 : Journée pêche kayak et pique-nique (50 ans)

Samedi 11 : Journée pêche

Samedi 25 : Remise des Challenges